คอนแทคเลนส์ ค่าสายตา 0-1000

Line : @bigeyelady (มี @)

Contact Lens

Luxzy Lens

Contact Lens

Lollipop

Ava mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Soft mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Jelly mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Bim / Tiara / Dali (Brown)

150.00 ฿ THB

Olivia mini (Light brown)

150.00 ฿ THB

Bom mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Olivia mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Cleen mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Someday mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Jetaime (Brown)

150.00 ฿ THB

Pony / Pola (Brown)

150.00 ฿ THB

Cillon / Chiffon / Mango (Brown)

150.00 ฿ THB

Jelly mini (Gray)

150.00 ฿ THB

Rose mini (Brown) Kawaii

150.00 ฿ THB

Jetaime (Gray)

150.00 ฿ THB

Sheer mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Birkin (Brown)

150.00 ฿ THB

Bena (Brown)

150.00 ฿ THB

Latte mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Rose mini (Gray) Kawaii

150.00 ฿ THB

Someday mini (Gray)

150.00 ฿ THB

Kelly mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Sheer mini (Gray)

150.00 ฿ THB

Naomi (Gray)

150.00 ฿ THB

Naomi (Brown)

150.00 ฿ THB

Pony / Pola (Gray)

150.00 ฿ THB

Platinum (Choco) Kawaii

150.00 ฿ THB

Stella (Brown)

150.00 ฿ THB

Pandora mini (Brown)

150.00 ฿ THB

Wanna be (Brown)

150.00 ฿ THB

@ FOLLOW US ON

INSTAGRAM
BACK TO TOP