คอนแทคเลนส์ ค่าสายตา 0-1000

Line : @bigeyelady (มี @)

Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Amiria / Narciss (Gray)
Sold Out

  Amiria / Narciss (Gray)

  DESCRIPTION
  Size: S
  Effect: 15
  Diameter: 14.5
  Base Curve: 8.6 for Lollipop
  Base Curve: 8.8 for Pretty doll
  Brand: Prettydoll / Lollipop
  Water content: 38%
  Made in Korea
  REVIEWS
  BACK TO TOP